Kasvatamme nyt data- & analytiikkaosaajien joukkoa Almalla kehittämään brändiemme datatuotteistuksia ja koneoppimismalleja sekä rakentamaan tietovarastoja.

15.9.2021 mennessä
Datan parissa työskentely on yhteispeliä Alman eri toimijoiden kanssa ja toimenkuvissa on paljon yhteneväisyyksiä. Alla oleva karkea jaottelu eri rooleista on suuntaa-antava, joten hakuprosessin aikana mietimme yhdessä sinulle osaamisesi & kiinnostuksiesi pohjalta sopivan roolin ja kehityspolun. Hae rohkeasti!
 1. Data Engineer

  Työskentelet datan sisäänottoon, käsittelyyn ja jatkojalostukseen liittyvän pilvi-infrastruktuurin parissa.

  Esimerkkejä työkaluista: ETL-työkalut & dataputket, Infrastructure-as-Code työkalut kuten Terraform tai AWS CDK/CloudFormation, tietokannat, AWS- ja/tai GCP-pilvipalvelut ja Python.

 2. Data Developer

  Kehität ja ylläpidät “dataputkia”, joissa data liikkuu järjestelmistä & tietokannoista toiseen. Pelkästään suuri määrä dataa ei riitä, vaan työskentelet myös datan laadun parantamiseksi.

  Esimerkkejä työkaluista: SQL, Python, datamanipulaatiokirjastot (esim. Pandas), AWS Glue, Apache AirFlow, AWS StepFunctions, Apache Beam, Spark, relaatiokannat, Amazon Redshift, AWS S3 & Athena, Google BigQuery ja AWS Sagemaker.

 3. Data Scientist

  Työskentelet eri tietolähteiden parissa kehittäen, yhdistellen, jalostaen ja mallintaen dataa muun muassa koneoppimisen työkaluilla ja algoritmeillä.

  Esimerkkejä työkaluista: AWS Sagemaker, Python, Apache Beam, Spark, Amazon Redshift, Google BigQuery, AWS S3 & Athena ja Apache AirFlow.

 4. Data Analyst

  Käytät hyväksesi eri datalähteitä ja tietokantoja, joiden avulla teet päätelmiä ja visualisointeja sekä analysoit tietoa liiketoimintatarpeisiin.

  Esimerkkejä työkaluista:AWS QuickSight, Microsoft PowerBI, Google BigQuery, relaatiokannat & SQL, Google DataStudio & Analytics ja Qlik Sense.

Me Almalla tuotamme liiketoiminnalle asiakasymmärrystä, lisäarvoa ja kohderyhmiä asiakasdatan ja -analytiikan avulla. Datan kehitys ja analytiikka sekä datan operatiivinen hyödyntäminen ovat yksi keskeinen osaamisalueemme. Välitämme, tuotamme ja jalostamme dataa, johon asiakkaamme voivat aidosti luottaa ja jonka perusteella he voivat tehdä parempia päätöksiä. Rakennamme uusia dataan pohjautuvia tuotteita hyödyntämällä kymmenistä eri lähteistä saatavaa tietoa. Meillä on medioittemme ja palveluidemme kautta ainutlaatuisia omia datalähteitä, joita jo nyt hyödynnetään asiakkaidemme hyväksi – mutta vielä on paljon hyödyntämättä. Tule mukaan osaksi kasvutarinaamme!
Datakehittäjien kokemuksia

 • Taustasi ja miten päädyit Almalle?

  Koulutukseltani olen biotekniikan insinööri ja tietojenkäsittelytieteen FM. Aiemmin olen työskennellyt tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä biotekniikan ja bioinformatiikan alalla. Kokemusta tilastollisten ja koneoppimismenetelmien hyödyntämisestä suurten datamassojen analyysiin on kertynyt biologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen parissa. Almalla kiinnosti konsernin monipuolinen rakenne ja mahdollisuus päästä kehittämään datan hyödyntämistä laaja-alaisesti erityyppisissä liiketoiminnoissa. Alma Median suuret datamassat tarjoavat huikeita mahdollisuuksia uuteen ja innovatiiviseen datan hyödyntämiseen perinteisten menetelmien rinnalle.

  Mitä teet nykyään?

  Työskentelen Almalla konserninlaajuisen online ja offline datan parissa. Työhön kuuluu dataputkien suunnittelua, kehittämistä ja ylläpitoa, raportointia ja mallinnusta mm. koneoppimista hyödyntäen. Työtä tehdään yhdessä Alman eri liiketoimintojen, kuten mainonnan, median ja palvelujen, sekä ulkoisten kumppaneiden kanssa. Almassa on käytössä datan käsittelyn ja analysoinnin uusimpia tekniikoita, kuten Amazon Redshift, Google BigQuery, Apache Beam, Spark, Python, AWS Sagemaker ja Apache Airflow.

 • Taustasi ja miten päädyit Almalle?

  Taustaltani olen tuotantotalouden DI-opiskelija, opinnot ja aiempi kokemus markkinoinnin analytiikasta sai kiinnostumaan analytiikasta ja koneoppimisesta ylipäätään. Mielenkiintoinen toimiala ja teknologiat, joita työssä pääsisi käyttämään ja joista halusin oppia lisää saivat minut kiinnostumaan ohjelmasta.

  Mitä teet nykyään?

  Dataputkien kehittäminen ja ylläpito. Dashboardien ja raporttien rakentaminen. Koneoppimismallien kehittäminen. Työskentelen enimmäkseen Talentin mediasisällön (Kauppalehti, Talouselämä, jne.) myynnin ja markkinoinnin tukena, vastaten heidän data- ja analytiikkatarpeisiinsa. Teknologiat: SQL ja Amazon Redshift, Python ja kielen datakirjastot, Airflow, Qlik Sense, Git.

  Mitkä fiilikset Alma Developer -ohjelmasta?

  Parasta työssäni on ollut uuden oppiminen ja se, että on päässyt tekemään töitä, jolla on merkitystä. Myös siitä tulee hyvä fiilis, kun näkee, että omalla työllä on voinut auttaa muita parempien päätösten tekemisessä. Parasta Almalla ja Developer Trainee -ohjelmassa onkin mielestäni ollut se, että annetaan sopivasti vastuuta sekä tilaa kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, jossa tukea on aina saatavilla. Olen myös pitänyt ohjelman aikana järjestetyistä koulutuksista paljon, niistä on oppinut runsaasti ohjelmistokehityksen parhaista käytännöistä ja modernista pilvipalveluiden päälle rakennetusta softasta.

Almalla pääset työskentelemään ja kehittymään oikeiden & haastavien projektien parissa muiden almalaisten kanssa, käyttämään nykyaikaisia teknologioita ja roolistasi riippuen pääset suorittamaan esimerkiksi Amazon Web Services tai Google Cloud -sertifikaatteja. Tarjoamme muutenkin mainiot puitteet devaajille!

Tehtävä sopii sinulle, jos hallitset datakehityksen prosessit ja olet ratkaisukeskeinen. Tehtäviin kuuluu monipuolisia tietokantatöitä liittyen pääosin Alman omaan tietovarastoon Sammioon. Tähän tarvitaan hyvää SQL-osaamista. Dataa muokataan yleensä Python-ohjelmointikielellä, joten sen osaaminen on eduksi. Lisäksi toteutamme erilaisiin liiketoimintatarpeisiin monipuolisia raportointiratkaisuja, joita varten tehdään aina myös tietojen mallinnus. Kokemusta vastaavista raportointi- ja datan mallinnus -projekteista on hyödyksi. Tarjolla on myös koneoppimisen ja edistyneen analytiikan hankkeita. Lisäksi toivomme, että sinulla on kykyä kehittää datasta uusia ratkaisuja tuotantokäyttöön asti ja rohkeus tarttua asioihin. Toivomme, että työsi laatu on sinulle tärkeää ja sinulla on hyvät tiimityötaidot. Saumaton yhteistyö datatiimien ja liiketoimintojen kanssa on meillä tärkeässä roolissa.